مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

 

 

شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان مديريت و نگهداری از شبكه هاي كامپيوتری برای دانلود آماده شده است . مديريت و نگهداری از شبكه هاي كامپيوتری ،به منابع IT عظيمي نياز دارد. ابزارهاي مديريت شبكه امكان جمع آوري و خلاصه سازي اطلاعات پيكربندی وسايل مديريت شده را فراهم مي سازد. زمانيكه بايد تغييرات در شبكه اعمال شوند يك كارشناس فني بسادگي مي تواند با استفاده از نرم افزار مديريت به وسايل دسترسي داشته باشدو آنها را پيكربندي كند. انواع گسترده‌اي از ابزارها و برنامه‌هاي خدماتي جهت كمك در امر مديريت شبكه وجود دارند. هرچه شبكه بزرگتر باشد. داشتن ابزارهاي صحيح حياتي‌تر شده و وظايف شما به عنوان گرداننده پيچيده‌تر خواهد بود.

مايكروسافت انواع ابزارهاي مديريت را جهت كمك‌كردن به شما در رابطه با مديريت يك شبكه ويندوز NT‌فراهم نموده است. از رايجترين ابزارهاي به كار گرفته شده Network client administrator,Event Viewer,Sarver Manager, User Manager for Domain مي‌باشند.برقراري امنيت در شبكه از وظايف همه مديران شبكه مي باشد منظور از امنيت مي تواند حفظ داده هاي محرمانه اي كه روي كامپيوترهاي يك شبكه ذخيره شده اند و يا محافظت از فايل ها سيستم عامل و برنامه‌هاي كاربردي در برابر دستكاري كاربران شبكه باشد.

نرم افزار مديريت مي تواند شما را در مورد امنيت منابع شبكه نيز كمك كند. اكثر سيستم هاي عامل مدرن تهيه گزارش امنيتي از جزئيات را فراهم مي سازند. اما تهيه گزارش امنيت يكي سازي شده بدين معني است كه مدير شبكه نبايد گزارشهاي امنيتي هر سرور را بطور جداگانه وارسي كند.

 

ديوارهاي آتش جهت تشخيص و تصميم گيري در رابطه با ارتباطات مجوزدار و بدون مجوز استفاده مي شوند.اگر شبكه شما به اينترنت متصل است حتما بايد از نوعي از ديواره هاي آتش براي محافظت شبكه استفاده كنيد چون مزاحمان خارجي مي توانند براحتي شبكه را دچار اختلال كنند.